V cizině hostem

15.11.2021

Poté, co jsem ukončila studium jsem nějaký čas přemýšlela o tom, že bych našla pracovní uplatnění v cizině, nejlépe v Anglii. Jak jsem dnes ráda, že jsem tak neučinila. Ačkoli zkušenost by to jistě byla nepředatelná. Když odmyslím, že výdělek by nebyl zdaleka tak vysoký, jaký slibovaly časy minulé, neměla jsem pocit, že je to moje cesta. A tak jsem se trochu srabácky spokojila s Prahou.

Každý den v práci vidím, že pracovat v cizí zemi není žádná legrace. Doma jste jedině doma. Alespoň tam někdo bere v potaz vaše politické a jiné názory, když už někde. S úctou ke každému, kdo zvolil práci v cizině, leckdy o dost menší platově i kvalifikačně, než na jakou by měl dotyčný nárok ve své domovině jsem alergická na několik věcí. Očekávat, že přijdete do cizí země a budete okázale dávat najevo, že daná práce je pod vaší úroveň, kultura, jídlo, svátky a jazyk jsou vám naprosto ukradené, všichni domorodci jsou naprostí idioti a můžou být rádi, že vás tam vůbec mají, je naprosto liché.

Když to vezmeme historicky, každý, kdo pocházel odjinud, měl jinou historii, zážitky a kulturu, tvořil potencionální nebezpečí. Proto na cizince mohlo být nahlíženo s určitou nedůvěrou. Záleží na zemi, kam se rozhodnete vycestovat a uplatnit se tam, ale je třeba brát v potaz, že jsou země, kde můžete založit rodinu, strávit většinu života a stejně vás nikdy nemusí brát jako sobě rovného. Žít a pracovat ve svojí zemi má nesporné výhody. Nezažijete kulturní šok, budete moci zasahovat do vývoje politické situace skrze volby, budete svědkem vývoje událostí ve svojí zemi a v obchodech koupíte věci, na které jste odjakživa zvyklí. Těch výhod je samozřejmě nesporně víc.

Pokud v práci narazím na cizince, přistupuji k němu s respektem a pochopením. Stejný respekt však očekávám od někoho, kdo se rozhodl zlepšit svojí kvalitu života tím, že odešel ze své domoviny a rozhodl se zapojit se do pracovního procesu v zemi, ve které se nenarodil. Být cizincem znamená, že máte určitou nevýhodu. Můžete jí samozřejmě umět proměnit i ve výhodu, to pak záleží na zemi, kde jste a na jaké pracovní pozici se nacházíte. Vědomí toho, co mě utváří a odkud pocházím je pro mě důležité. Spousta lidí, kteří emigrovali by o tom mohli vyprávět. Važme si toho, že nás z naší země nikdo nevyhání, máme možnost zde žít a pracovat a hlavně se jako Češi nemáme za co stydět.